Ziricote Bowl • Interior View •  12" diameter
<--Previous  Back to Portfolio  Next-->

19.MontereyPinecone